سبد خرید
هوزینگ ۵ اینچ با فیلتر توری RL

64

مناسب برای ورودی آب ساختمان و دستگاهای نیمه صنعتی.ساخت ترکیه
هوزینگ ۳ اینچ با فیلتر توری RL

63

مناسب برای دستگاهای نیمه صنعتی و کارگاهی.ساخت ترکیه