سبد خرید

 

مقدمه:

وضعیت حاکم بر کره خاکی و به ویژه شرایط اقلیم و فلات خشک ایران و رویدادهای آب و هوائی و محدودیت هائی که از گسترش و افزایش بهره برداری از منابع طبیعی کشور ایجاد گردیده،انسانها و جمعیت ساکن در مناطق را برحسب میزان رشد اجتماعی و فرهنگی به سمت پالایش و تصفیه اختصاصی منابع حیاتی آب و هوا سوق میدهد.

کاهش کیفیت هوا به ویژه در شهرها و افزایش روزهای آلودگی فیزیکی(گردوغبار) و شیمیائی در طول سال و قرار گرفتن کیفیت آب در شبکه های شرب شهری و روستائی در حداقل های مجاز بواسطه محدودیت کمی و کیفی در منابع تاًمین آب اَعم از آبهای زیرزمینی هم طراز با افزایش مصرف دائمی تقریباً همه ما را به سوی راهکارهای پالایش اختصاصی منبع حیاتی و بی جایگزین آب و هوا و همچنین سوخت رهنمون نموده است.انتخاب مناسب ترین و در دسترسترین تکنولوژی و تجهیزات نیاز شما و تجربه و تحقیق توانائی ماست.

آشنایی با شرکت:

شرکت انرژی آب(فقط فیلتر) با سابقه 10 ساله در تاًمین و شناسائی انواع فیلتر آب و هوا،سوخت،صنعتی و کشاورزی و تهیه بهترین فیلترها که اصلی ترین قطعه در دستگاه های آب و هوا و دستگاه های صنعتی و ماشین آلات کشاورزی آماده تهیه و تجهیز دستگاه های پالایشی شما می باشیم.