سبد خرید
فیلتر قلیایی هیدروژن ساز Hd 50 فلاکستک Fluxtek

265

مناسب برای دستگاه های تصفیه آب خانگی.ساخت تایوان
فیلتر قلیایی و آنتی اکسیدان فلاکستک Fluxtek

257

مناسب برای دستگاه های تصفیه آب خانگی.ساخت تایوان
فیلتر نانو سیلور فلاکستک Fluxtek

251

فیلتر آنتی باکتریال نانو سیلور مناسب مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب خانگی.ساخت تایوان