سبد خرید
فیلتر پلی استر ( آکاردئونی) 20 اینچ 5 میکرون لونا واتر Luna water

224

مناسب برای سیستم های صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر پلی استر (آکاردئونی) 10 اینچ 1 میکرون لوناواتر Luna water

210

مناسب برای دستگاه های خانگی و صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر پلی استر (آکاردئونی) 10 اینچ 5 میکرون لوناواتر Luna water

204

مناسب برای مصارف صنعتی و نیمه صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر پلی استر (آکاردئونی) 30 اینچ 1 میکرون واتر سیف Water safe

192

مناسب برای دستگاه های صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر پلی استر (آکاردئونی) جامبو 10 اینچ 1 میکرون واتر سیف  Water safe

186

مناسب برای مصارف خانگی و صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر پلی استر  (آکاردئونی) جامبو 10 اینچ 20 میکرون واتر سیف Water safe

185

مناسب برای مصارف خانگی و صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر پلی استر ( آکاردئونی) جامبو 10 اینچ 10 میکرون واتر سیف Water safe

183

مناسب برای دستگاه های صنعتی و نیمه صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر پلی استر (آکاردئونی) 10 اینچ 1 میکرون واتر سیف Water safe

178

مناسب برای دستگاه های خانگی و صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر پلی استر( آکاردئونی) 20 اینچ 1میکرون لوناواتر Luna water

108

مناسب برای سیستم های صنعتی ساخت تایوان
فیلتر توری Double Orring اسلیم 20 اینچ 50 میکرون  سوفیلتر

107

مناسب برای سیستم های صنعتی ساخت ایران
فیلتر توری اسلیم 20 اینچ 50 میکرون سوفیلتر

106

مورد استفاده در سیستم صنعتی.ساخت ایران