سبد خرید
فیلتر نخ تابیده 20 اینچ 20 میکرون لوناواتر Luna water

232

مناسب برای تمامی سیستم های تصفیه.ساخت تایوان
فیلتر نخ تابیده جامبو 10 اینچ 5 میکرون  لوناواتر Luna water

229

مناسب برای ورودی دستگاه های صنعتی و کارگاهی.ساخت تایوان
فیلتر نخ تابیده 20 اینچ 10 میکرون لوناواتر Luna water

226

مناسب برای مصارف صنعتی و نیمه صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر نخ تابیده 40 اینچ 1 میکرون واتر سیف Water safe

195

مناسب برای دستگاه های صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر نخ تابیده 20 اینچ 10 میکرون راگسا RAGSA

105

مورد استفاده برای دستگاهای صنعتی و نیمه صنعتی ساخت ایران
فیلتر نخ تابیده 20 اینچ 20 میکرون رویال Royal

104

مورد استفاده برای دستگاهای صنعتی و نیمه صنعتی ساخت ایران
فیلتر نخ تابیده 20 اینچ 5 میکرون رویال Royal

103

مورد استفاده برای دستگاهای صنعتی و نیمه صنعتی ساخت ایران
فیلتر نخ تابیده 20 اینچ 0/5 میکرون راگسا RAGSA

102

فیلتر نیم میکرون مورد استفاده برای دستگاهای صنعتی و نیمه صنعتی ساخت ایران
فیلتر نخ تابیده 20 اینچ 1 میکرون راگسا RAGSA

101

مورد استفاده برای دستگاهای صنعتی و نیمه صنعتی ساخت ایران
فیلتر نخ تابیده 20 اینچ 5 میکرون سافت واتر Soft water

100

مناسب برای دستگاهای صنعتی و نیمه صنعتی ساخت ایران
فیلتر نخ تابیده 20 اینچ 10 میکرون رویال Royal

99

مناسب برای تمامی سیستم های تصفیه ساخت ایران
فیلتر نخ تابیده جامبو 10 اینچ 1 میکرون راگسا RAGSA

89

مناسب برای دستگاهای صنعتی و ورودی ساختمان ساخت ایران
فیلتر نخ تابیده جامبو 20 اینچ 5 میکرون راگسا RAGSA

88

مورد استفاده در سیستم های صنعتی و ورودی خانه .ساخت ایران
فیلتر نخ تابیده جامبو 20 اینچ 1 میکرون راگسا RAGSA

87

مناسب برای ورودی ویلا و دستگاهای صنعتی.ساخت ایران
فیلتر نخ تابیده 7 اینچ 5 میکرون

81

مناسب برای ورودی دستگاه های نیمه صنعتی.ساخت ایران
فیلتر نخ تابیده 10 اینچ 100 میکرون سوسیف Sosafe

54

مناسب برای دستگاه های صنعتی نیمه صنعتی و لیتوگرافی. ساخت ایران
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »