سبد خرید
فیلتر ممبران 500 گالن فیلمتک FILMTEC

A200M1

مناسب برای دستگاه RO نیمه صنعتی.ساخت آمریکا
فیلتر ممبران 400 گالن نانوتک NANOTEK

A200M2

مناسب برای دستگاه RO نیمه صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر ممبران 150 گالن نانوتک NANOTEK

A200M3

مناسب برای سیستم های نیمه صنعتی و صنعتی. غشاء ممبران آمریکایی،مونتاژ تایوان
فیلتر ممبران 100 گالن نانوتک NANOTEK

A200M4

مناسب برای فیلتر مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب.غشاء ممبران آمریکایی.مونتاژ تایوان
فیلتر ممبران 100 گالن راگسا

A200M5

فیلتر مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب. ساخت تایوان
فیلتر ممبران 200 گالن TFC

A200M6

مناسب برای دستگاهای RO نیمه صنعتی.ساخت آمریکا