سبد خرید
هوزینگ 20 اینچ جامبو 3 مرحله فلاکستک Fluxtek

A200H13

مناسب برای ورودی کارگاه های صنعتی،موتورخانه، ساختمان و ویلا. ساخت تایوان
هوزینگ 20 اینچ 2 مرحله فلاکستک Fluxtek

A200H1

مناسب برای ورودی های کارگاه ،آپارتمان،باغ،ویلا.ساخت تایوان
هوزینگ 20 اینچ اسلیم شفاف

A200H2

مناسب برای ورودی ساختمان و دستگاه های صنعتی و نیمه صنعتی.ساخت تایوان
هوزینگ ۲۰ اینچ جامبو سی سی کا CCK

A200H3

مناسب برای ورودی دستگاه های صنعتی و آب ورودی ویلا.ساخت تایوان
هوزینگ 2 اینچ اکوا AQUA

A200H4

مناسب برای دستگاهای صنعتی و نیمه صنعتی ساخت ایتالیا
هوزینگ 4 اینچ اکوا AQUA

A200H5

مناسب برای دستگاه نیمه صنعتی ساخت ایتالیا
هوزینگ 20 اینج اسلیم برند سو فیلتر

A200H6

مناسب برای ورودی دستگاه های صنعتی و آب ورودی ویلا(ضد جلبک) ساخت ایران
هوزینگ 10 اینچ اسلیم سو فیلتر

A200H7

مناسب برای ورودی دستگاه های صنعتی وپزشکی(ضد جلبک) ساخت ایران
هوزینگ 20 اینچ جامبو بنتال

A200H8

مناسب برای ورودی دستگاه های صنعتی و ورودی آب ویلا ها . ساخت تایوان
هوزینگ 20 اینچ اسلیم

A200H9

مناسب برای دستگاه های صنعتی ورودی آب ویلا ها ساخت تایوان
هوزینگ ۵ اینچ با فیلتر توری RL

A200H10

مناسب برای ورودی آب ساختمان و دستگاهای نیمه صنعتی.ساخت ترکیه
هوزینگ ۳ اینچ با فیلتر توری RL

A200H11

مناسب برای دستگاهای نیمه صنعتی و کارگاهی.ساخت ترکیه