سبد خرید
هوزینگ 20 اینچ 2 مرحله فلاکستک Fluxtek

280

مناسب برای ورودی های کارگاه ،آپارتمان،باغ،ویلا.ساخت تایوان
هوزینگ 20 اینچ اسلیم شفاف

258

مناسب برای ورودی ساختمان و دستگاه های صنعتی و نیمه صنعتی.ساخت تایوان
هوزینگ ۲۰ اینچ جامبو سی سی کا CCK

247

مناسب برای ورودی دستگاه های صنعتی و آب ورودی ویلا.ساخت تایوان
هوزینگ 2 اینچ اکوا AQUA

124

مناسب برای دستگاهای صنعتی و نیمه صنعتی ساخت ایتالیا
هوزینگ 4 اینچ اکوا AQUA

123

مناسب برای دستگاه نیمه صنعتی ساخت ایتالیا
هوزینگ 20 اینج اسلیم برند سو فیلتر

120

مناسب برای ورودی دستگاه های صنعتی و آب ورودی ویلا(ضد جلبک) ساخت ایران
هوزینگ 10 اینچ اسلیم سو فیلتر

119

مناسب برای ورودی دستگاه های صنعتی وپزشکی(ضد جلبک) ساخت ایران
هوزینگ 20 اینچ جامبو بنتال

118

مناسب برای ورودی دستگاه های صنعتی و ورودی آب ویلا ها . ساخت تایوان
هوزینگ 20 اینچ اسلیم

117

مناسب برای دستگاه های صنعتی ورودی آب ویلا ها ساخت تایوان
هوزینگ ۵ اینچ با فیلتر توری RL

64

مناسب برای ورودی آب ساختمان و دستگاهای نیمه صنعتی.ساخت ترکیه
هوزینگ ۳ اینچ با فیلتر توری RL

63

مناسب برای دستگاهای نیمه صنعتی و کارگاهی.ساخت ترکیه