سبد خرید
فیلتر کربن پودری 20 اینچ فلاکستک Fluxtek

A200CP1

مناسب برای ورودی ساختمان و دستگاه های نیمه صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر کربن پودری 20 اینچ لان شان LANSHAN

A200CP2

مناسب برای سیستم های تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر کربن پودری 20 اینچ جامبو لان شان LANSHAN

A200CP3

مناسب برای فیلتر مرحله دوم دستگاه های تصفیه آب صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر کربن پودری 20 اینچ لوناواتر Luna water

A200CP4

مناسب برای فیلتر مرحله دوم دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر کربن پودری 20 اینچ سی سی کا CCK

A200CP5

مناسب برای تصفیه آب نیمه صنعتی ساخت ایران
فیلتر کربن پودری 20 اینچ جامبو سی سی کا CCK

A200CP6

فیلتر دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی.ساخت ایران