سبد خرید
فیلتر کربن پودری 20 اینچ فلاکستک Fluxtek

274

مناسب برای ورودی ساختمان و دستگاه های نیمه صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر کربن پودری 20 اینچ لان شان LANSHAN

268

مناسب برای سیستم های تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر کربن پودری 20 اینچ جامبو لان شان LANSHAN

263

مناسب برای فیلتر مرحله دوم دستگاه های تصفیه آب صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر کربن پودری 20 اینچ لوناواتر Luna water

219

مناسب برای فیلتر مرحله دوم دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر کربن پودری 20 اینچ سی سی کا CCK

109

مناسب برای تصفیه آب نیمه صنعتی ساخت ایران
فیلتر کربن پودری 20 اینچ جامبو سی سی کا CCK

43

فیلتر دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی.ساخت ایران